Warszawski Malarz – malowanie

Malowanie natryskowe, przemysłowe, dachów, usługi ppoż, usługi elektryczne

Usługi p-poż

Zabezpieczenie obiektów - ppoż.

 • opracowanie koncepcji, analiz, ocen, ekspertyz, opinii projektantów zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • rzeczoznawstwo poprzez opracowanie planów i opinii dotychczasowego zabezpieczenia ppoż zakładów
 • przeprowadzenie szkoleń oraz instruktarzy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • przeprowadzenie kontroli pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego
 • wyposażenie w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe
 • kontrole sprzętu i urządzeń ppoż oraz jego konserwacja, naprawy i legalizacja
 • badanie dynamiczne wydajności hydrantów przeciwpożarowych, naprawa i wymiana
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów
 • opracowanie instrukcji technologii ruchowych z uwzgldnieniem wymagań ppoż i przeciwwybuchowych
 • impregnacje lub uognioodpornienie palnych elementów budowlanych i wystroju
 • rozmieszczenie i oznakowanie sprzętu ppoż oraz oznakowanie dróg ewakuacyjnych
Zabezpieczenie ppoż
Konserwacja ppoż.